Pateicoties kolektīva dejotāju iniciatīvai, 2015. gada 7. maijā tika dibināta biedrība „Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kadiķis””. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kas dejo vidējās paaudzes deju kolektīvā “Kadiķis”, iesniedzot biedrības valdes noteiktas formas rakstisku pieteikumu.

STATŪTOS NOTEIKTIE DARBĪBAS MĒRĶI

1. Veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz kultūras veicināšanu, saglabājot un attīstot nemateriālo kultūras mantojumu un nodrošinot tautas deju popularizēšanu.
2. Atbalstīt, aktivizēt un veicināt latviešu tautas dejas tradīciju popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs, radīt labvēlīgus apstākļus tautas deju attīstībai un pilnveidošanai Latvijā.
3. Ar savu darbību stimulēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, kultūras līmeņa celšanu, sociālās aktivitātes pieaugumu, aktīva un veselīga dzīvesveida un atpūtas kopšanu.

REALIZĒTIE PROJEKTI

1. Ķeguma novada iedzīvotāju iniciatīvas projekts "Ceļā uz Latvijas simtgades XVI Deju svētkiem – latviešu goda kārtas jeb tautas tērpa kā nacionālā apģērba ilgtspējīga saglabāšana", kura rezultātā iegādāti 27 tērpu aizsargmaisi ar apdruku kolektīva vienotas vizuālās identitātes veicināšanai. Sīkāk par projekta realizāciju lasi te.

2. 2018. gadā, patiecoties Ķeguma novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursā iegūtajam finansējumam, VPDK "Kadiķis" atjaunoja apģērbu komplektus kolektīva vīriem, sašujot 14 jaunas bikses. Sīkāk te.

ĶEGUMA NOVADA NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU ATBALSTA FONDS

Biedrība "Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Kadiķis"" ir viena no aptuveni 10 aktīvajām partnerēm, kas izmanto Ķeguma novada pašvaldības sniegtās atbalsta iespējās nevalstiskajām organizācijām. 2016., 2017. un 2018. gadā pašvaldība atbalstījusi biedrību, piešķirot finansējumu darbības nodrošināšanai un koncertbraucienu transportam.

REKVIZĪTI

Nosaukums:
Vidējās paaudzes deju kolektīvs Kadiķis biedrība

Juridiskā adrese:
Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Reģistrācijas numurs:
40008237450

Norēķinu konts:
LV57HABA0551040865479

A/S Swedbank
SWIFT kods: HABALV22

0
 .