Aizvadītie koncerti 2014./2015. gada sezonā

24.01 - "Deju olimpiāde 2015" Skrīveru kultūras centrā
31.01 - VPDK "Apinītis" sadraudzības koncerts "Sveicainē svečosimies!" Gulbenes kultūras centrā
21.02 - VPDK "Cīrulis" 18 gadu jubilejas koncerts Palsmanes kultūras namā
28.02 - VPDK "Mēmele" 15 gadu jubilejas koncerts Bauskas kultūras centrā
28.03 - Ogres apriņķa deju kolektīvu skate Ogres kultūras centrā

11.04 - Pavasara sadancis Ciemupes kultūras namā
16.05
- VPDK "Dzēse" 10 gadu jubilejas koncerts Skrīveru kultūras centrā
23.05
  - Tomes pagasta svētku "Šeit senatnes gars vēl burvībā laistās" koncerts Tomes tautas namā
30.05 -  Ķeguma novada svētku noslēguma lielkoncerts
07.06 - Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancošana Jelgavā
20.06 - ikgadējais labdarības koncerts Madlienas pansionātā
18.07 - Pirts dienas pasākums Brīvdabas muzejā Rīgā
25.07 - Birzgales pagasta svētki

0
 .