Aizvadītie koncerti 2015./2016. gada sezonā

14.11 - Latvijas Neatkarības proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts „Ziedi mana tēvu zeme” Tomes tautas namā
17.11
- Latvijas Neatkarības proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts
“Laba sirds ir visa sākums, laba sirds ir visa beigums, vairāk cilvēks nespēj sasniegt!” Ķeguma komercnovirziena vidusskolā
05.12 - Sadraudzības koncerts "Saules gads" Ķeguma komercnovirziena vidusskolā
16.01
- SDK "Ķegums" sadraudzības koncerts "Ķekatnieku sadancis" Ķeguma komercnovirziena vidusskolā
31.01 - Deju olimpiāde Skrīveru kultūras centrā

13.02
  - VPDK "Mēmele" sadraudzības koncerts "Mūžam jaunās sirdis" Bauskas kultūras centrā
20.02 - VPDK "Cīrulis" sadraudzības koncerts "Danči cīruļputenī" Palsmanes kultūras namā
30.04
- Ogres apriņķa deju kolektīvu skate Ogres kultūras centrā

14.05
- koncerts "Maija palēciens" Kultūras un atpūtas centrā "Imanta"
28.05 - Ķeguma novada svētku "Tu esi mans draugs" lielkoncerts Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadionā
18.06
- Labdarības koncerts "Vasaras saulgriežus ielīgojot" Madlienas pansionātā
23.06 - dziesmu spēle/ izrāde "Lai sanākam kopā mēs līgot" Lielvārdē
02.07 - 03.07 - tautas deju kolektīvu radošās dienas/ nometne Palsmanē
09.07 - Latviskie Pirts un Medus svētki Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā
30.07 - 06.08
- deju festivāls Rumānijā, Transilvānijā

0
 .