DRAUDZĪBA

"Kadiķis" ir ļoti draudzīgs kolektīvs, tāpēc mums ir daudz draugu, kuri vēlas ar mums kopā dejot. Vissenākā draudzība jau daudzu gadu garumā kolektīvu saista ar deju kolektīvu "Mēmele" no Bauskas, bet nāk klāt arvien jauni draugi."

25 gadu jubilejas koncerts

Kadiķa" 25 gadu jubilejas koncertā kopā ar "Kadiķi" dejoja ne tikai "Mēmele" no Bauskas, bet arī "Dejotprieks" no Birzgales, "Medaga" no Vilces, "Dzēse" no Skrīveriem, "Apinītis" no Gulbenes, "Cīrulītis" no Palsmanes, "Spiekstiņi" no Ugāles, senioru deju kolektīvs "Ķegums" no Ķeguma un bērnu deju kolektīvs "Musturiņi" no Ogres.
0
 .